ES parama

 

     

           UAB  „Lincasa“ įgyvendino ES lėšomis tekstilės gaminių eksporto plėtra naujose rinkose pagal priemonę „NAUJOS GALIMYBĖS“.

              Projektas  „Tekstilės gaminių eksporto plėtra naujose rinkose“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-306), buvo bendrai finansuojamas  iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Projekto tikslas - įmonės eksporto apimčių, apyvartos bei darbo našumo augimas. Projekto įgyvendinimo metu buvo pagaminta rinkodaros medžiaga, įmonė produkciją pristatė tarptautinėse parodose : BAZAAR ir HEIMTEXTIL , Vokietijoje,  ZOOM BY FATEX (PV MANUFACTURING)  ir MAISON&OBJET  Prancūzijoje. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie įmonės tekstilės eksporto apimčių didinimo užsienio rinkose ir įmonės žinomumo bei konkurencingumo didėjimo.

 

                   UAB  „Lincasa“ įgyvendino ES lėšomis finansuojamą eksporto plėtros skatinimo      projektą pagal priemonę „NAUJOS GALIMYBĖS(projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-204).
        Projektas  „Tekstilės gaminių eksporto rinkų plėtra“, buvo bendrai finansuojamas  iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Projekto tikslas - įmonės eksporto apimčių, apyvartos bei darbo našumo augimas. Projekto įgyvendinimo metu įmonės produkcija buvo pristatyta tarptautinėse parodose: ARTIGIANO IN FIERA, Italijoje,  ZOOM BY FATEX  ir MAISON&OBJET  Prancūzijoje,  bei AMBIENTE ir HEIMTEXTIL, Vokietijoje. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie įmonės eksporto apimčių didinimo užsienio rinkose ir įmonės žinomumo bei konkurencingumo didėjimo
.
 

UAB "Lincasa"įgyvendino projektą “Tekstilės medžiagų savybių tyrimas, gamybos technologinių parametrų optimizavimas bei naujų konstrukcijų tekstilės medžiagų kūrimas”. Šis projektas finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 662 patvirtintą naują Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę – „Inočekiai LT“, kurią nuo 2012 m. administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

 

UAB  „Lincasa“ taip pat įgyvendino ES lėšomis finansuojamą eksporto plėtros skatinimo projektą pagal priemonę „NAUJOS GALIMYBĖS“.
Įmonė  įgyvendino projektą „Naujų tekstilės gaminių eksporto rinkų plėtra“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-019), kuris buvo bendrai finansuojamas  iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Projekto tikslas - įmonės eksporto apimčių, apyvartos bei darbo našumo augimas. Projekto įgyvendinimo metu buvo pagaminta rinkodaros medžiaga, įmonė pristatyta parodose ir renginiuose užsienyje. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie įmonės eksporto apimčių didinimo užsienio rinkose ir įmonės žinomumo bei konkurencingumo didėjimo.

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Lincasa“ 2011-05-20 pradėjo vykdyti projektą „LINCASA UŽSAKYMŲ IR GAMYBOS VYKDYMO SISTEMOS SPRENDINYS“ pagal priemonę „E- verslas LT“.
Projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-103. Projektas galutinai įgyvendintas 2011-11-15.
Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 116.514,00 Lt, iš kurių 50% sumos 58.257,00 Lt skyrė projekto vykdytojas UAB „LINCASA“.

Projekto esmė
- Šiuo metu įmonėje darbo efektyvumą stabdo problema - užsakymai apdorojami rankiniu būdu. Šią problemą išspręsti gali sprendinio įdiegimas - užsakymų ir gamybos vykdymo sistema. Įmonė, įsidiegusi tokią sistemą, papildys Lietuvos inovatyvių įmonių gretas. Kadangi įmonės produkcija didžiąja dalimi atitenka eksportui, turėdama patogų darbo įrankį - inovatyvią sistemą, įmonė didins šalies inovatyvumo įvaizdį. Užsakymų ir gamybos vykdymo sistema leis efektyviai vykdyti užsakymus ir atliekamų darbų monitoringą, leis efektyviai vertinti įmonės darbuotojų atliktus darbus, kas tiesiogiai atsiliepia gaminių kokybei, kuri kils. Sistemos nauda neapsiriboja įmonės resursų panaudojimo optimizavimu, sistema padės realiame laike pateikti tikslią informaciją apie įmonės ekonominę situaciją, ko pasekoje klientai bus sparčiau aptarnaujami. Sistema sukurs akivaizdžią ekonominę naudą. Projekto įgyvendinimas turės teigiamą įtaką ilgalaikiam Pareiškėjo konkurencingumui rinkoje - didesnės pajamos leis pritraukti geresnius specialistus, kurti naujas produkcijos linijas, daugiau lėšų investuoti į kitas inovacijas. Užsienio rinkose galės lygiuotis į geriausias, inovatyviausias įmones, kas tiesiogiai atsilieps eksporto didinimui šalies mastu, nes įmonė daugiausia eksportuoja.

Projekto tęstinumas
- bus užtikrintas toliau projekto įgyvendintas veiklas pritaikant pagrindiniam tikslui - eksportui - vykdyti. Įdiegus užsakymų ir gamybos vykdymo sistemą, jos naudojimas įmonės veikloje, padės kompleksiškai įgyvendinti tikslus, susijusius su eksportu, kuris prisidės prie įmonės plėtros. Tai įtakos geresnius įmonės rezultatus (padidins gamybos apimtis, pajamas ir pelną) bei prisidės prie valstybės eksporto apimčių augimo, kuris teigiamai paveiks BVP augimą, mokėjimų ir prekybos balansą.