ES parama

 

           UAB  „Lincasa“ 2018 m pabaigė įgyvendinti tekstilės gaminių eksporto plėtra naujose rinkose pagal priemonę „NAUJOS GALIMYBĖS LT“.

            Projektas  „Naujų rinkų plėtra“ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0281), buvo bendrai finansuojamas  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, teikiamos pagal 2014-2020 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 PRIORITETAS „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę 03.2.1-LVPA-K-801-02 „Naujos galimybės LT“.

             Projekto tikslas - įmonės eksporto apimčių augimas. Projekto įgyvendinimo metu buvo pagaminta rinkodaros medžiaga, įmonė pristatyta parodose ir renginiuose užsienyje. Įmonė buvo pristatyta tarptautinėse parodose : AMBIENTE ir HEIMTEXTIL, Vokietijoje,  MAISON&OBJET  Prancūzijoje ir ARTIGIANO Italijoje. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie įmonės tekstilės eksporto apimčių didinimo užsienio rinkose ir įmonės žinomumo bei konkurencingumo didėjimo.

                                                                                           __________________

 

           UAB  „Lincasa“ įgyvendino ES lėšomis tekstilės gaminių eksporto plėtra naujose rinkose pagal priemonę „NAUJOS GALIMYBĖS“.

              Projektas  „Tekstilės gaminių eksporto plėtra naujose rinkose“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-306), buvo bendrai finansuojamas  iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Projekto tikslas - įmonės eksporto apimčių, apyvartos bei darbo našumo augimas. Projekto įgyvendinimo metu buvo pagaminta rinkodaros medžiaga, įmonė produkciją pristatė tarptautinėse parodose : BAZAAR ir HEIMTEXTIL , Vokietijoje,  ZOOM BY FATEX (PV MANUFACTURING)  ir MAISON&OBJET  Prancūzijoje. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie įmonės tekstilės eksporto apimčių didinimo užsienio rinkose ir įmonės žinomumo bei konkurencingumo didėjimo.